Tuesday, March 25, 2014

Atmega8 дээр хийсэн гүйдэл хэмжигчтэй цэнэглэгч

Микроконтроллер ашиглан гүйдэл хэмжигчтэй универсаль цэнэглэгч хийжээ. Дараах линкээр орж сонирхоорой. http://eleccelerator.com/simple-6x-usb-charger-with-current-monitor/