Saturday, October 9, 2010

MIDE-51 Studio on OpCUBE site

Интернэт ухаж яваад OpCUBE гэдэг сонирхолтой вэбсайт олж үзэв. Эндээс төрөл бүрийн төслүүд, MIDE-51 Studio программ хангамж болон бусад программуудыг татаж авч болох нь ээ. Мөн энд 8051 микроконтроллерийн С компайлер байгааг татаж авч болно.

No comments:

Post a Comment